۱۸.۱۱.۸۵

یک خانم جا افتاده می‌گفت

«انقلاب كه شد، اسم همه خیابان‌ها و كوچه پس كوچه‌ها را عوض كردند و اسم‌های آخوندی گذاشتند. تنها جایی كه دستش نزدند، تجریش بود، آن هم به گمانم چون توی اسمش "ریش" داشت.»

این را یك خانم جا افتاده می‌گفت توی تاكسی.