۱۱.۱.۸۶

حاجتی هم به دل‌داری نیست

داشتم می‌خوابیدم
اما پتو را کنار زدم
از روی تخت پایین آمدم
کامپیوتر را روشن کردم
که فقط بیایم این‌جا
این چند خط را بنویسم و بروم دوباره بخوابم ؛به نظرم عاشق‌هایی که نمی‌رسند
برنده‌های نهایی هستند
چون عادت پس از رسیدن را تجربه نمی‌کنند
و زشتی‌های ناگزیر معشوق‌ را
و بال عاشقانه‌هایشان نمی‌شکند در رخوت تکرار

برای همین هم
همیشه ...
عاشق می‌مانند

و البته قبل از خواب
لازم است به تذکر
که این چند جمله برای دل‌داری نیست
که اصولن 
دل‌داده را حاجتی هم به دل‌داری نیست.