۲۹.۱۲.۸۵

گاری

چرخ یک گاری‌ در حسرت واماندن اسب
اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی
مرد گاری‌چی در حسرت مرگ* شعر سهراب سپهری
- ممنون بابت لوگوی عیدانه +