۲۷.۱۲.۸۵

چالوس

امروز روز تو بود. روز تکرار تمام عاشقانه‌هایی که شاید بی‌سرانجام بمانند. 

سرانجام ؟!!! کجاست سرانجام ؟!! و چیست ؟!! که تو خود سرانجام تمام عاشقانه‌های منی.


با نگاهی گرم
با لبی خندان
سوی من برگرد
ای کلام واپسین شعر مرا پایان
وسعت آغوش باز من
عاقبت پایان راهت باد ....
* شعر محمد رفیع