۹.۲.۸۶

بوم

یک نمایشنامه نوشته‌ام
آن‌جا 
تو و او عاشق همید 
و من بمبم
آخرش هم 
من می‌ترکم و شما می‌میرید


* Andre Kertesz