۱.۲.۸۶

حتی شما دوست عزیز

« کاش بلافاصله بعد از این که با هم خوابیدیم، همون‌جا پای تخت، نقدی حساب می‌کردیم و همه چیز تموم می‌شد.»

این را دوست زن‌داری می‌گفت وقتی که ازش خواستند حس خودش را بگوید بعد از دو سالی زندگی مشترک.