۳۱.۲.۸۶

تعلیق


امروز ۳۱ اردی‌بهشت است و این چند خط درست از پیچ‌ترین پیچ پارک طالقانی تهران مخابره می‌شود. بگذارید خرداد بیاید، ما این‌جا اردی‌بهشت را تمام نمی‌کنیم. هیچ‌کدام از جهت‌های شش‌گانه مسدود نیستند. این یک اعلام استقلال است به همه ماه‌های سال. اردی‌بهشت این‌جا ادامه دارد.

گر نباشد
هر دو عالم
گو
مباش

* عکس wink.nixone.com
* شعر عطار