۴.۳.۸۶

حواس

من در این ظهر جمعه تنها
تمام سلول‌های تنم
بوی تن تو را گرفته است

تلفنم خاموش است
بین همه کتاب‌ها تکه کاغذی گذاشته‌ام
که حواسم باشد تا این‌جا
پیش آمده‌ام
آخر مدتی‌ست که تمام حواس شش گانه‌ام
به تو ختم می‌شوند