۱۲.۳.۸۶

پایان‌بندی

به وضع اسف‌ناکی نگرانم. نگرانی‌ام از نظام ارزش‌گذاری بی‌رحمی‌ست که فرصت‌ها را به صورت لجوجانه‌ای بر باد می‌دهد و به ذهنم حاکم شده است. روابط عمیقی، زیبایی‌های ظریفی و احساسات غلیظی هستند که می‌گذرند. و این میان مسئله اساسی و در واقع اساسی‌ترین مسئله، زیبایی توست. دردناک‌ترین نگرانی، غفلت از خواندن مداوم شعری‌ست که درست به اندازه طول رودخانه طول می‌کشد.


* عکس : یک روزی، جیمز دین