۱۹.۷.۸۶

واقعناااا

چرا بدترین عکس هر کس رو می‌شه تو شناسنامه‌اش پیدا کرد ؟!