۱۵.۸.۸۶

چرک

بعضی وختا شنیدن یه جمله حالم رو به هم می‌زنه. مث جمله "چیزی که زیاده دختر دم بخت !". اصلن فکر کنم چون صبح این جمله رو شنیدم امروز دندونم چرک کرده.


نقاشی  John Virtue