۱۹.۸.۸۶

بده وگرنه ستمگر به زور بستاند

هر وقت توی شهر کتاب نیاورون، زورتون اومد ۷ هزار تومن پول بدید واسه "ضد خاطرات" آندره مالرو، بدونین که اشتباه کردین، چون ۲۰ دقیقه بعد همون پول رو واسه پیتزایی می‌دین که از شدت بدمزگی فقط یک تیکشو می‌خورین.