۲۱.۸.۸۶

خنثی

از افاضات همشهریان ما این است که وقتی در رستورانی با دوستی، هر دو یک غذا سفارش می‌دهند، وقتی غذا آمد به دوستشان خواهند گفت ؛ "بفرما".