۲۶.۹.۸۶

در تالار

* در کنسرت هوای آفتاب، سالار عقیلی و گروه قمر، تالار وحدت