۷.۳.۸۷

چند روز مداوم خبررسانی شد که ساعت ۱۲ ششم خرداد روی سایت "شجریان کنسرت" بلیط‌های کنسرت بهارانه-تابستانه او را می‌فروشند. راس ساعت ۱۲ که شد سایت منفجر شد و نزدیکی‌های شب بود که نوشتند پوزش می‌خواهیم و از این حرف‌ها و حالا هم نوشته‌اند که شنبه هفته بعد بلیط فروشی می‌کنیم. این دومین سال پیاپی است که شرکت دل‌آواز اعصاب و روان علاقه‌مندان را مورد عنایت قرار می‌دهد.