۲۳.۳.۸۷

روی تخت خوابم که مرکز جهان من است، یک اینترنت وایرلس پیدا کرده‌ام. که برای خودش اتفاق مهمی‌ست. حالا با فریبا لم داده‌ایم و اینترنت‌گردی رایگان می‌کنیم. مصاحبه تاج‌زاده را خواندیم که انصافا جسورانه بود. تا یادم نرفته، عکس هم تماشا می‌کنیم. و از این حرف‌ها.