۲.۶.۸۷

هیچ

می‌تونم حالا که بیست و پنج ساله شدم، یک تیزر تلویزیونی بدم و توش بگم : با ربع قرن تجربه. منتهی در چه زمینه ای، خودمم نمی‌دونم.


* عکس از این‌جا