۲۰.۶.۸۷

بازتعریف

فلاشر توی تهرون پُر مصرف‌ترین ابزار رانندگیه. با فلاشر زدن می‌شه توی اتوبان دنده عقب بیای. می‌شه هر جایی دلت خواست وایسی. حتی می‌شه یهو با سرعت ۱۶۰ تا بزنی رو ترمز. بعد هم هر کی بهت نگاه چپ کرد بهش بگی : کوری ؟!!! فلاشرو نمی‌بینی ؟؟!!!!

اینو یه دوستی می‌گفت که سر چارراهی واستاده بود.