۱۷.۷.۸۷

پرسونالایز

گندترین چیز اینه که بخوایم یه چیز "خود به خود خوب" رو، با صلاحدید خودمون بهترش کنیم. و گندتر از اون اینه که یه چیز "خود به خود خوب" رو به نفع خودمون شخصی‌ساز کنیم. البته چیزای گندتری هم هستن که الان یادم نمیان.


* عکس robert doisneau