۲۵.۷.۸۷

ReLAtIviSm

تو فیلم "Alfie"، یه جایی وسط مونولوگ‌های توی کاباره، Jude Law می‌گه : "هر وقت یه جایی از یه زن خیلی زیبا خوشت اومد، یادت نره که یه مردی هس یه جای دیگه که از اون زن دیگه خسته شده."