۲۳.۹.۸۷

پاشو اون تلویزیونو باز کن

نزدیک ۲۰ سال پیش
خرکیف شدیم
که مادربزرگ 
یک تلویزیون رنگی ۲۱ اینچ پاناسونیک مشترک‌المنافع قسطی خرید
و آن تلویزیون مبله قدیمی سیاه سفید را
که نه قسطی بود
نه رنگی بود
نه مشترک‌المنافع
داد نمکی ببرد
و حالا
حاضرم پول یک تلویزیون ال‌سی‌دی کوفتی را بدهم
که آن تلویزیون مبله سیاه سفید را دوباره داشته باشم
واقعا نمکی‌ها برندگان نهایی بودند

بی‌ربط : اون پنشنبه تا این پنشنبه، ۷ روز، اینورم ۲ روز سر جمع می‌شه ۹ روز، همه هارت و پورتی که کردیم.