۲۶.۹.۸۷

از نیمه‌شب‌های ترس و شوق

هیچ‌وقت این شکلی گریه نکرده بودم +