۲۹.۱۰.۸۷

مردم این‌جوری می‌میرند

ماجرای زیر، بریده صفحه حوادث یه روزنامه‌س در مورد مرگ یه آقایی به علت سقوط از ارتفاع که مامورا به زن طرف مشکوک شدن و حالا زن بدبخت تو بازجویی داره ماجرای مردن شوهرش رو توضیح می‌ده. 



+ ماجرای بالایی سه‌شنبه ۲۴/۱۰/۸۷ تو روزنامه ایران صفه‌ی ۱۱ چاپ شده بود.