۲۳.۲.۸۸

عادت

یه وضع مزخرفی دارم
همین‌جوری بی‌اختیار
هر تلفنی رو که بر‌می‌دارم
تلفن خودمو
خونه‌رو
سر کارو
فرقی نداره
هر تلفنی رو که بر‌می‌دارم

بی‌اختیار
تند تند شماره‌ی تورو می‌گیرم
بعضی وختا زود می‌فهمم و قط می‌کنم
بعضی وختا هم از دسم در میره
باز خدا رو شکر
وضع آنتن‌دهی افتضاحه
وگرنه روزی ده بار باید بهت می‌گفتم
"ببخشید اشتباهی گرفتمت"

* عکس mark gellineau