۱۹.۲.۸۸

تحرکات شیمیایی

خیلی عجیبه
خیلی ....

آخه یکی به من بگه چه‌طوری می‌شه با کسی که مدت‌ها، رفیق رازهای مگو بوده و باهاش همون‌قدر راحت بودی که با خودت، به جایی می‌رسی که حتی دیگه ۱ دقیقه حرف زدن باهاش هم برات غیر ممکن می‌شه. چه‌جوری این‌جوری می‌شه ؟!!! چه بلایی سر تو و اون میاد ؟!! 

واقعا همین‌طوره. خیلی عجیبه.

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال
شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال

غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود
عجب فتادن مردست در کمند غزال

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری
به آب دیده خونین نبشته صورت حال

سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست
که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال

* شعر سعدی