۴.۳.۸۸

عطف به ...

جایی می‌خواندم که نقل است از بزرگی که فرمود  سر پل صراط، تمام پست‌های draft گریبان آدم را می‌گیرند که به کدامین گناه ما را publish ننمودید. 
آیا روی نگارش ما تامل نکردید ؟!!! 
آیا ما حاصل اندیشه‌ها و احساسات شما نبودیم ؟! 
چه بسا که اگر ما را پابلیش کرده بودید، از شما نمای دیگری می‌ساختیم و چه بسا که مسیرهای پیش روی‌تان به واسطه انتشار ما دیگرگون می‌گردید. ولی صد افسوس که دیگر شما را دسترس به هیچ نوع کانکشن نباشد و با مرگ تو، ما نیز برای همیشه draft باقی خواهیم ماند و سر سال هم که اشتراک هاستینگ‌ات به فنا می‌رود، ما از Draft به عدم روان می‌شویم بی‌آن‌که طعم دیده شدن را چشیده باشیم.

و آدم، سرافکنده و با چشم‌های گشاد، به وسعت بسیط draft های زندگی‌اش می‌اندیشد. خود سانسوری مزخرفی که یا از کم‌وقتی بوده، یا ترس، یا رودربایستی و یا کوفت‌های دیگر. مخصوصن این کوفت‌های دیگر.

* عکس : روزگاری ارنست همینگوی