۸.۵.۸۸

پست سیاسی

از همه این حرفا گذشته من دارم واقعا به توانایی‌های بالقوه سیاست "شل کن سفت کن" ایمان می‌یارم. یعنی کارایی ازش ساخته‌ست که شاید باور کردنش سخت باشه. باهاش می شه سخت‌ترین بحران‌های مدیریتی رو خلاصه به یه جایی رسوند و خیلی مشکلات خانوادگی و غیر خانوادگی و ناموسی و بی‌ناموسی رو حل و فصل کرد. بعله فصل کرد و البته نه وصل.