۲۰.۵.۸۸

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

درها همه قفل 
پنجره‌ها بسته
پرده‌ها کشیده 

تلفن‌ها را گوش می‌کنند
ایمیل‌ها را می‌خوانند
پیام‌ها را با فلان نرم‌افزار
حرف‌ها را با بهمان دستگاه

کبوتر‌ها را
با نامه و بی‌نامه می‌زنند

در گوش قاصدکی
نجوا می‌کنم
که "دوستت دارم"
و امید می‌بندم
به شهامت باد

* بغض دارم