۲۸.۵.۸۸

خط ویژه

خیابان پهلوی پیرمردها 
و خیابان ولیعصر ما 
که درخت‌هایش شاهدان قدیمی‌اند 
برای حنجره‌ها 
فرارها 
دودها 
عشق‌ها 
آتش‌ها 
و خاطره‌ها 
از امروز صبح 
یک‌طرفه شد