۱۲.۵.۸۸

۱۰ مرداد ۸۸

چند دقیقه‌ی پیش
درخت‌های چهار راه تخت جمشید
اعتراف کردند
که به آن‌ها تلفن‌هایی شده است
و تطمیع شده‌اند
که به افراد خاصی
در روزهای خاصی
پناه بدهند

*بغض دارم