۹.۷.۸۸

چرا مردم زنگ که می‌زنن به ۱۱۰، می‌گن "الو ۱۱۰ ؟!!!". یعنی فکر می‌کنن نکنه اشتبا گرفته باشن ؟!!! با کجا ؟!!!! با خونه عمه‌شون ؟!!!! آخه چرا الکی سوال می‌کنی عزیز من. چرا چیزی که می‌دونی رو می‌پرسی ؟!!!! چرا این ملت ما همش دوس دارن سوال کنن ؟!!!!!