۱۲.۱.۸۹

من فرشته سمت راستتم
این قدر نخور ...
می‌ترکی مارو می‌چسبونی به دیواراااااااا

- من ؟
من کی خوردم ؟!!!
من فقط ۳ تا بستنی مارمالاتی با ژله خوردم.