۲۳.۲.۸۹

باقالی‌تنها منشی شرکت کوچک روبه‌رو
از تمام منشی‌های شرکت بزرگ ما
خوشگل‌تره
و من به این می‌اندیشم
که همیشه مرغ همسایه غاز است 

* عکس : روزگاری در لوئیزیانا