۲۸.۲.۸۹

نمایشگاه کتاب امسال که تموم شد، به کتابایی که خریدم وختی نگا می‌کردم، تفاوت بزرگی حس می‌کردم بین امسال و چند سال پیش که مثلن اون وختا چه کتابایی می‌خریدم و امسال چه کتابایی می‌خرم. یا اون وختا خیلی احمق بودم یا الان خیلی پرتم.