۱۹.۲.۸۹

زردی تو از من

این همه حرفای مختلف که زدی، من از بین این همه لااقل به این یه حرفت رسیدم، که مثل تو پیدا نمی‌کنم.

مرغ وحشی که می‌رمید از قید
با همه زیرکی به دام افتاد

تو بدین چشم مست و پیشانی
دل ما بازپس نخواهی داد

همه از دست غیر می‌نالند
سعدی از دست خویشتن فریاد

* شعر سعدی