۱۱.۳.۸۹

لباس‌هایی که می‌پوشید

یک الکترود به مقعد متصل می‌شود. دیگری در دهان حیوان قرار می‌گیرد و در نهایت با وارد کردن ۲۴۰ ولت برق، حیوان نگون‌بخت شروع به لرزیدن می‌کند. بدنش خشک می‌شود. چند دقیقه در این حالت می‌ماند تا در حالی که دندان‌هایش از شدت فشار خرد شده‌اند، ایست قلبی کند و بمیرد. ۱۰ تا ۱۵ روباه روزانه به این شکل در مزارع تولید پوست کشته می‌شوند که چی ؟...که یه زن طبقه متوسطی احمق، یه پالتو پوست تن‌اش کنه و پز بده به دوستای احمق‌تر از خودش. همون زن نازک نارنجی‌ای که از دیدن یه گربه مرده فریاد "آخی" و "طفلکی‌"اش گوش فلکو کر می‌کنه. بعدشم لابد می‌ره می‌شینه تو سیرک که دوچرخه سواری خرس و از تو آتیش پریدن شیر رو تماشا کنه که اینم می‌تونم بفهمم. دم در خونشونم حتمن یه پوست روباهی، راسویی چیزی پهن می‌کنه. آره، می‌تونم تصور کنم که همچین کاری ازش برمیاد.


سالانه بیش‌تر از ۵٠ میلیون حیوان مثل چین‌چیلا، روباه، خرگوش، سمور، سگ، گربه و ... در مزارع تولید پوست در شرایط وحشتناک پرورش داده می‌شوند و به روش‌های مختلف کشته می‌شوند.  

بعد التحریر : قبلن از احساسات لطیف شما بابت قرار دادن تصاویر دل‌خراش، عذرخواهی می‌کنم.
+ عکس و اطلاعات بیش‌تر این‌جا.