۲۱.۳.۸۹

کوری

واقعا این‌که آدم آینده‌‌شو گره بزنه به آینده‌ی یکی دیگه، اند خریته‌ها.
...
...
...
...
...
...
...
البته چون شیرینه گاهی، خریت‌اش به چشم نمیاد. اما وقتی یه خورده بالغ می‌شه آدم حساب کار دسش میاد.