۲۰.۳.۸۹

میدان مین

این‌جا هم دیگر امن نیست
ویز ویز این آدم‌ها
بوی تند خاله‌زنکی می‌دهد
پیراهن صورتی‌ام که دوست‌اش داشتم
بوی تعفن گرفته است

دیگر 
از 
دست 
این 
آدم‌ها ...
خسته شدم


* عکس Willem de Kooning در حال کار