۲۱.۴.۸۹

صیرت

ای برادر / خواهر، سیرت زیبا بیار. حالا این به این معنی نیست که اگر صورت زیبا هم آوردی، ما دل‌خور می‌شیم. 


* عکس : روزگاری، Monica Bellucci