۱۵.۴.۸۹

چرک

یه بار به یکی گفتم این پول برنمی‌گرده. واقعا هم باورم این بود که برنمی‌گرده. اما راستشو اگه بگم، در مقابل چیزایی که هیچ‌وقت هیچ‌وقت برنمی‌گرده، تو این دنیا تنها چیزی که برمی‌گرده، پوله.