۲۹.۶.۸۹

.

کمیک‌ترین تصاویر جهان را 
کسانی خلق می‌کنند
که بی‌اطلاع
و محکم حرف می‌زنند


* نقاشی Victor Brauner