۲۸.۶.۸۹

وابستگی محض به نتیجه

زنای این‌جا یه چیز با مزه‌ای دارن
اگه رابطه‌شون با طرف‌شون به یه جاهای خوب‌خوبی رسید که رسید
مثلن جای خوب یعنی ازدواج یا هر چی
اگه نرسید چنان راجع به اون رابطه حرف می‌زنن انگار که یه جهنم واقعی بوده
همه لبخندا
خوشی‌ها
خاطره‌ها
حتی یادگارای فیزیکی رابطه مث کادوهاش و اینارو
چنان به فنا می‌دن
که انگار بسته بودنشون به تیر چراغ‌برق که توی اون رابطه باشن
عزیز من تف سربالاس این‌کارا
نشده حالا
چرا خودزنی می‌کنی
...
زنای این‌جا که این‌ریختی بودن
حالا ایشالا زنای جاهای دیگه
این‌جوری نباشن
وگرنه حسابی حالم گرفته می‌شه

* عکس Saul Leiter