۱۸.۶.۸۹

...

چه‌قدر خوشگل شدی
این عکس‌های لامصب‌ات را ندیده بودم
...
یا خوشگل بودی شاید
و تو را آن‌گونه که هستی 
هیچ‌گاه ندیده بودم 

به هر حال الان ذوق‌ کرده‌ام
!!!!!!!!!!!!

* عکس Portrait of Lydia,  Karl Rothenberger