۱۹.۹.۸۹

گرا

وقتی یه جایی از بدن خارش می‏‌گیره
دقیقن همون جاس که می‏‌خاره
نه یه میل بالاتر نه یه میل پایین‌‏تر
فقط خاروندن همون‌جاس که آرومت می‏‌کنه