۲۲.۹.۸۹

اسطوخودوس

با یک متر فاصله
بهداشتی و متین
حرف‏‌های خیلی مهم سیاسی زدیم
و به ریشه‏‌های اخلاق رسیدیم
چای خوردیم
و بیسکوییت
و شکلات هفتاد درصد
با عرق اسطوخودوس
که پایین آورنده تب است
و بغض روشن‌فکری
از غصه فقدان کاناپه
که بر کف سنگ سرد خانه
خوب دانستیم‌‏اش
از عرفان ابوسعید
و بوسه‏‌های شوخ
رسیدیم به اتهامات مربوط به دل‌بری
و خانه خراب‏‌کنی
و بعد از اخم تند زنانه‌‏ای
که سی و چند ساله بازی‏‌اش گرفته است
پرتاب شدیم به دو سیاره‏‌ی خیلی دور
هم‌چنان که از آن‌ها آمده بودیم
و آرزوهای خوب
برای مردمان سیاره‌‏های دیگر

آذر ٨٩
عکس Kees Scherer