۲۳.۹.۸۹

از سعدی گفتن

گاهی شنیده می‏‌شود که اهل ذوق اعجاب می‏‌کنند که سعدی هفت‌صد سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است ولی حق این است که سعدی هفت‌صد سال پیش به زبان امروزی ما سخن نگفته است، بلکه ما پس از هفت‌صد سال به زبانی که از سعدی آموخته‌‏ایم سخن می‏‌گوییم.


محمدعلی فروغی، مقدمه کلیات سعدی