۱۵.۱۰.۸۹

...

نمی‏‌دانم
از این زمستان لعنتی
جان سالم به در می‏‌برم
یا نه
همیشه وضعیت بدتری هست
فکر می‏‌کنی از این بدتر نمی‏‌شود
اما می‏‌شود
و خوب هم می‌شود