۶.۱۰.۸۹

الیزابت آردل فیفث اَوِنیو

اولین دوست‌دخترم
در اولین دیدارمان
این عطر را زده بود