۷.۱۲.۸۹

...

این‏‌که کسی چیزی خلاف واقع بگه می‏شه دروغ. بعد وختی تابلوئه که داره دروغ می‏‌گه بهش می‏گ‌ن دروغ شاخ‌‏دار. حالا این‏‌که اون دروغ‏ شاخ‌‏دار رو محکم و با آب و تاب بگه می‏‌شه دروغ شاخ‌‏دار وقیحانه. بعد اگه طرف برای اثبات یه دروغ شاخ‌‏دار وقیحانه با اعتماد به نفس کامل به دروغ‏‌های شاخ‌‏دار وقیحانه‌ی قبلیش استناد کنه بهش می‏‌گن ..... ؟!
من دقیقن دنبال همین واژه می‏‌گردم !