۱۱.۱۲.۸۹

توصیه‌های حاوی تجربه

برای دنیا و آخرتتان بهتر است و همین‏‌طور برای سلامت دکمه F5 صفحه کلیدتان که با کسی رابطه داشته باشید که وبلاگی یا هر کوفت مشابهی نداشته باشد. در غیر این‌صورت دهان‏تان و البته دهان صفحه کلیدتان اگر در طول رابطه گچی نشود، حتمن پس از جدایی خواهد شد.